Cenník ubytovania

CENNÍK ZA UBYTOVANIE A SLUŽBY (platný od 04.04.2022)
Uvedené ceny sú za 1 osobu / noc

CELOROČNÁ CENA
1 lôžko na izbe
27,50€
Príplatok za 1 lôžkovú izbu
5€
Dieťa od 4 do 15 rokov na prístelke
10€
VIANOCE: 22.12. – 27.12.
1 lôžko na izbe
30€
Príplatok za 1 lôžkovú izbu
10€
Dieťa od 4 do 15 rokov na prístelke
15€
SILVESTER: 27.12. – 02.01.
1 lôžko na izbe
30€
Príplatok za 1 lôžkovú izbu
10€
Dieťa od 4 do 15 rokov na prístelke
15€

Dieťa do 4 rokov: Zadarmo – bez nároku na lôžko a stravu
Príplatok za postieľku: 5 € / 1 noc
Miestna daň o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí v zmysle platného VZN mesta Bardejov
č.118/2011 o určení náležitostí miestnych daní a znení neskorších zmien a doplnkov 1,50 € /osoba a prenocovanie za 1 deň

Penzion si vyhradzuje právo úpravy cien v prípade dopredaja posledných izieb.
Majiteľ ma právo o navýšenie ceny v prípade ubytovania na jednú noc.