Spoločnosť Martin Poljak – ZUNAMA, Miesto podnikania: 08631 Bardejov, Bardejovské Kúpele 2038/70, IČO: 51 474 069, ktorá prevádzkuje stránku www.penzionzunama.sk (ďalej len ako „správca“), prehlasuje, ako spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“).

Prečítajte si tiež – Zásady používania cookies

Vaše právo na súkromie je rešpektované a prvoradé. V záujme transparentnosti nižšie uvedené zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, za akým účelom, na akú dobu, komu ich poskytujeme, a akými právami disponujete.

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad poskytovanými osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich. O nadbytočný zber osobných údajov nežiadame.

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ak si niečo z našej webovej stránky objednáte alebo sa na nás obrátite, prípadne poskytnete hodnotenie nákupu nebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú povinné údaje: kontaktné informácie v rozsahu meno, priezvisko, adresu na doručenie, e-mail a platobné údaje. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakupovať. Taktiež nám dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje všade tam, kde si od Vás žiadame udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, recenzii a pod.

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Martin Poljak – ZUNAMA, vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies a nevykonáte zmenu v nastaveniach Vášho internetového prehliadača, pričom naďalej pokračujete v návšteve našej webovej stránky, považujeme to za prijatie našich podmienok s používaním súborov cookies.

Naša spoločnosť používa cookies s cieľom skvalitňovania a prispôsobenia služieb Vašim záujmom, pričom týmto pracujeme na zlepšení štruktúry a obsahu webovej stránky. Nepoužívame získané cookies na akékoľvek kontaktovanie našich zákazníkov.

Chcete zmeniť Vaše nastavenia cookies?

Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k webovým stránkam, odporúčame zmeniť nastavenia pre každý prehliadač na každom zariadení.

Prečo si ponechať nastavenie cookies? Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môže mať naša webová stránka obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.